Pomoc techniczna AVG

Każdy użytkownik, który zakupił oprogramowanie w naszej sieci dystrybucyjnej otrzymuje prawo do nielimitowanego darmowego dostępu do pomocy technicznej i może z niej skorzystać przez cały czas trwania licencji.

Pomoc techniczna realizowana jest telefoniczne pod numerami telefonów 022 863 20 35, 022 863-20-36 lub 022 873-53-85 oraz poprzez e-mail:Pomocą techniczną nie są objęci użytkownicy AVG Anti-Virus Free Edition.