Adware

Nazwą adware określa się programy, które bez zgody odbiorcy, w sposób utrudniający obsługę komputera, wyświetlają niechciane reklamy.

W przypadku "ukrytych" modułów adware często łączone są one z innymi malware, jak np. modułami szpiegującymi (ang. Spyware), dostarczającymi autorom aplikacji wiele informacji o użytkowniku - głównie adres IP, używany system operacyjny, przeglądarka, a niekiedy strony do których łączy się dany użytkownik.

Do usuwania tego typu modułów służą programy typu antyspyware.